Wil je graag een aardgaskeuring bestellen? Of heb je nog vragen? Neem dan snel contact met ons op.

 

Contacteer ons

Wat is een (her)keuring van de aardgasinstallatie?

 

Je moet de installatie laten keuren bij:

 • een nieuwe aardgasinstallatie
 • een uitbreiding van een bestaande aardgasinstallatie

Dat is wettelijk verplicht, maar ook gewoon verstandig. Op die manier verminder je het risico op CO-intoxicatie, brand of ontploffing.

 

De keuring van de aardgasinstallatie gebeurt vóór het openstellen van de gasmeter door de distributienetbeheerder.

Wat doen wij?

 

Wij staan in voor verschillende onderzoeken:

 • Administratief onderzoek: nazicht van het isometrisch schema, aanwezigheid van handleidingen, ...
 • Visueel onderzoek: controle van de gebruikte materialen, bevestigingen, verbindingen, bereikbaarheid, ... / nazicht van de toevoer van de verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten
 • Metingen: nazicht van de luchtdichtheid aan de hand van een dichtheidsproef
 • Berekeningen: berekening van het drukverlies in de binnenleiding voor elk verbruikstoestel en berekening van de verdunningsfactor bij de uitmonding van elk verbruikstoestel

Is alles conform? Dan ontvang je een KVBG-attest. Dit heb je o.a. nodig om de gasmeter te laten openstellen. 

Wat kan jij doen?

 

Om een (her)keuring van een aardgasinstallatie uit te voeren, hebben we dit nodig:

 • een isometrisch schema met de lengtes, de diameters en de aangesloten verbruikstoestellen met bijhorend vermogen. Je installateur stelt dit schema op en ondertekent het.
 • de handleidingen van de geplaatste aardgastoestellen

We kunnen enkel een keuring uitvoeren als:

 • alle leidingen en verbindingen geplaatst en aangesloten zijn
 • de schoorsteenaansluiting, schoorsteen, luchtaanvoer en luchtafvoer (indien noodzakelijk) geplaatst en aangesloten zijn
 • er in de nabijheid van de gasmeter een T-stuk met kraan en stop is (stroomafwaarts; wordt gebruikt voor de dichtingsproef tijdens de keuring)
 • minimaal één aardgastoestel geplaatst is. Let op: als je achteraf nog wijzigingen aanbrengt, moet er een herkeuring gebeuren.