Aardgas­keuring

Wat is een (her)keuring van de aardgasinstallatie?

  Je moet de installatie laten keuren bij:
 • een nieuwe aardgasinstallatie
 • een uitbreiding van een bestaande aardgasinstallatie
Dat is wettelijk verplicht, maar ook gewoon verstandig. Op die manier verminder je het risico op CO-intoxicatie, brand of ontploffing. De keuring van de aardgasinstallatie gebeurt vóór het openstellen van de gasmeter door de distributienetbeheerder.  

Wat doen wij?

 
Wij staan in voor verschillende onderzoeken:
 • Administratief onderzoek: nazicht van het isometrisch schema, aanwezigheid van handleidingen, …
 • Visueel onderzoek: controle van de gebruikte materialen, bevestigingen, verbindingen, bereikbaarheid, … / nazicht van de toevoer van de verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten
 • Metingen: nazicht van de luchtdichtheid aan de hand van een dichtheidsproef
 • Berekeningen: berekening van het drukverlies in de binnenleiding voor elk verbruikstoestel en berekening van de verdunningsfactor bij de uitmonding van elk verbruikstoestel
Is alles conform? Dan ontvang je een KVBG-attest. Dit heb je o.a. nodig om de gasmeter te laten openstellen.  

Wat kan jij doen?

  Om een (her)keuring van een aardgasinstallatie uit te voeren, hebben we dit nodig:
 • een isometrisch schema met de lengtes, de diameters en de aangesloten verbruikstoestellen met bijhorend vermogen. Je installateur stelt dit schema op en ondertekent het.
 • de handleidingen van de geplaatste aardgastoestellen
We kunnen enkel een keuring uitvoeren als:
 • alle leidingen en verbindingen geplaatst en aangesloten zijn
 • de schoorsteenaansluiting, schoorsteen, luchtaanvoer en luchtafvoer (indien noodzakelijk) geplaatst en aangesloten zijn
 • er in de nabijheid van de gasmeter een T-stuk met kraan en stop is (stroomafwaarts; wordt gebruikt voor de dichtingsproef tijdens de keuring)
 • minimaal één aardgastoestel geplaatst is. Let op: als je achteraf nog wijzigingen aanbrengt, moet er een herkeuring gebeuren.