Ventilatie­verslag­geving

Wat is ventilatie­verslag­geving?

Sinds 1 januari 2016 moet je een ventilatie­verslaggever aanstellen bij:
 • het bouwen van een nieuwbouwwoning
 • bij een energiebesparende renovatie
De ventilatie­verslaggever stelt een prestatieverslag op van het ventilatie­systeem en zorgt ervoor dat dit wordt opgenomen in het EPB-verslag.
Volgende onderdelen zijn verplicht:

1. Ventilatie­voorontwerp

 • bevat alle informatie over het ventilatie­systeem en de impact op je ruimte(s)
 • wordt voor de start van de werken opgesteld
 • moet voldoen aan de norm voor basisventilatie in privéwoningen; anders is het EPB-verslag ongeldig

2. Ventilatie­verslag

 • Na de installatie gaat een erkend verslaggever na of het systeem wel degelijk de norm haalt die het hoort te halen.
 • De verslaggever stelt een dossier op bij het BCCA en bezorgt het rapport aan de EPB-verslaggever.
Meer info over ventilatieverslaggeving vind je hier.

Wat doen wij?

 • opmaak van het ventilatievoorontwerp
 • coördinatie van het dossier op de BCCA-databank
 • betalen van de bijdrage aan het BCCA
 • opmaak van de ventilatieprestatieverslagen
 • opmeten van de ventilatiedebieten
 • werfbezoeken

Wat kan jij doen?

Bezorg ons:
 • een kopie van de bouwvergunning
 • de plannen in dwg-formaat
 • meer informatie over welk ventilatiesysteem je wil laten installeren