Stook­olie­keuring / stook­olie tank keuring

Wat is een stook­olie­keuring / stookolie tank keuring?

Verwarm je je woning op stookolie / gasolie / mazout / huisbrandolie? Dan moet je de stookolietank verplicht laten keuren.
 • Een keuring van de stookolie- of mazouttank is steeds verplicht:
  • voor ingebruikname
  • bij verkoop van de woning
 • Is de inhoud van de bovengrondse tank kleiner van 5000 liter? Dan is er geen periodieke keuring meer noodzakelijk.
 • Is de bovengrondse stookolietank groter dan 5000 liter? Dan is een beperkt onderzoek om de 3 jaar noodzakelijk. Wanneer de tank groter is dan 20.000 liter is een tweejaarlijks beperkt onderzoek noodzakelijk. Om de 15 jaar moet er sowieso een grondig algemeen onderzoek gebeuren.
Meer info vind je hier.

Wat doen wij?

Na controle stelt onze keurder een certificaat op. Na de controle krijgt uw installatie een groene, oranje of rode dop of merkplaat.
 • Een groene dop of merkplaat betekent dat de tank voldoet aan de wettelijke bepalingen en verder mag gebruikt worden.
 • Een oranje dop of merkplaat betekent dat de tank niet voldoet aan de wettelijke bepalingen maar dat de vastgestelde gebreken geen aanleiding kunnen geven tot verontreiniging buiten de tank. De tank mag nog worden gevuld of bijgevuld tijdens een overgangsperiode van maximaal 6 maanden. De eigenaar of exploitant moet alle nodige maatregelen nemen om de tank opnieuw in goede staat te brengen. Vóór het verstrijken van de overgangsperiode moet een erkende technicus opnieuw de opslaginstallatie controleren.
 • Een rode dop of merkplaat betekent dat de opslaginstallatie niet voldoet aan de wettelijke bepalingen. In zo’n geval is het verboden de opslagtank te vullen of te laten vullen. De eigenaar of exploitant moet alle nodige maatregelen nemen om de opslaginstallatie opnieuw in goede staat te brengen. Daarna moet een erkende technicus opnieuw de opslaginstallatie controleren.

Wat kan jij doen?

Tijdens de keuring moeten volgende zaken minimaal aanwezig zijn:
 • leidingen
 • overvulbeveiliging
 • reservoir
 • lekdetectiesysteem of inkuiping voor een bovengrondse tank.