Elektrische keuring / herkeuring

Wat is een elektrische keuring / herkeuring?

 

Tijdens een elektrische keuring controleren experts de volledige installatie van de woning a.h.v. het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

De elektrische installatie moet je laten keuren bij elke:

  • ingebruikstelling
  • wijziging
  • verzwaring
  • uitbreiding.

Nadien moet je de installatie om de 25 jaar opnieuw laten keuren.

 

Bij verkoop van de woning moet je een geldig gelijkvormigheidsverslag kunnen voorleggen. Wanneer de installatie niet in orde is (negatief keuringsverslag), moet de installatie in orde gebracht en herkeurd worden binnen de 18 maanden. Maar dat mag ook door de nieuwe eigenaars gebeuren.

 

Wat doen wij?

 

Een elektrische keuring bestaat uit volgende onderzoeken:

  • administratief onderzoek: we vergelijken de elektrische installatie met het ééndraadschema en het situatieschema.
  • visueel onderzoek: we controleren o.a. de toegankelijkheid en de staat van het elektrisch bord, de draadsecties volgens de geïnstalleerde beschermingsinrichting, de aanwezigheid van een aarding met aardingsonderbreker en de aanwezige maatregelen ter bescherming tegen elektrocutie.
  • metingen: We meten de aardspreidingsweerstand en de isolatieweerstand. We controleren de continuïteit van de beschermingsgeleiders en testen de differentieelstroominrichtingen.

Wat kan jij doen?

 

Verzamel op voorhand volgende documenten:

  • het eendraadsschema van de elektrische installatie
  • het situatieschema van de elektrische installatie
  • de EAN-code van de aansluiting van de elektrische installatie (deze vind je op de factuur, het is een code van 18 cijfers)

Deze schema’s moeten in drievoud aanwezig te zijn. Zonder ééndraadschema en/of situatieschema is het onmogelijk om een positief keuringsattest te verkrijgen.

Hou er rekening mee dat er een korte onderbreking van de elektriciteit is tijdens de metingen.