riool­keuring / keuring van de riolering

Wat is een riool­keuring / keuring van de riolering?

Bij een rioleringskeuring gaan we na of de afvoer van het afvalwater correct aangesloten is en of de scheiding van het regenwater en afwater goed gebeurt. Je moet je privéwaterafvoer laten keuren bij:
 • nieuwbouw
 • grote werken aan het leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater (van aan je leidingen voor waterafvoer tot aan de aansluiting op de openbare riolering)

Wat doen wij?

Tijdens de keuring controleren we
 • of de leidingen van het afvalwater (correct) aangesloten zijn
  • op de openbare riolering (als de openbare weg een openbare riolering heeft)
  • in bepaalde gevallen: op de septische put of de individuele zuiveringsinstallatie
 • of de leidingen van regenwater en afvalwater goed gescheiden worden op het private terrein.
De manier waarop dit gebeurt, hangt af van de situatie. We gebruiken verschillende technieken en hulpmiddelen zoals rookmachines, onschadelijke kleurstoffen, geluidsbronnen en camera-inspectie. Meer info vind je hier.

Wat kan jij doen?

Verzamel op voorhand volgende documenten:
 • goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning
 • uitvoeringsplan van de private waterafvoer (rioleringsplan)
 • eventuele facturen van de regenwaterput, infiltratievoorziening, septische put, …
 • eventuele foto’s van de installatie