Plaats­beschrijving

Wat is een plaatsbeschrijving?

Een plaatsbeschrijving geeft schriftelijk de ‘feitelijke situatie’ van de woning weer. Wat is er in goede staat, wat niet? Dit wordt allemaal vermeld in het document. Wil je graag alle discussie achteraf vermijden? Dan laat je de plaatsbeschrijving best uitvoeren door de onafhankelijke keurders van GOED-GEKEURD.

 

Een plaatsbeschrijving bij huur of verhuur van een woning

Huur of verhuur je een woning? Dan moet je bij aanvang van de huur (of tijdens de eerste maand van de bewoning) een plaatsbeschrijving (laten) opstellen. Deze registreer je verplicht bij je huurcontract.

Een plaatsbeschrijving bij afloop van de huurovereenkomst

Als de huurovereenkomst afloopt, kan je de keurders van GOED-GEKEURD terug inschakelen. Ze registreren en omschrijven eventuele beschadigingen en gebreken, ramen de huurschade, doen een meteropname enz. 

Een plaatsbeschrijving bij aankoop of verkoop van een woning

Koop op verkoop je een woning? Dan leg je best op voorhand vast wat wel of niet inbegrepen is in de koopsom. De uitgebreide inventaris kan aangevuld worden met foto’s. 

Een plaatsbeschrijving bij aanvang werken

Plan je een bouwproject of nieuwbouw-, renovatie- of afbraakwerken? Dan heb je er alle belang bij een professionele plaatsbeschrijving te laten opmaken vóór de werken beginnen. Zo vermijd je latere discussies als er schade is aan de aanpalende gebouwen.

Meer info over een plaatsbeschrijving vind je hier.

Wat doen wij?

  • Onze keurders noteren ter plaatse alle nodige gegevens en nemen foto’s.
  • We verwerken deze gegevens op kantoor tot een ‘proces verbaal van plaatsbeschrijving’. 
  • We bezorgen alle partijen een exemplaar ter inzage. Indien je dat wil, kan je ook nog aanvullingen of wijzigingen doorgeven.
  • We plannen een plaatsbezoek met alle partijen en overlopen het document. Beide partijen ondertekenen het.
  • We leveren het ondertekend verslag af. 
  • Als je wil, kunnen we ook voor de registratie van de plaatsbeschrijving, de meteropname en de sleuteloverdracht zorgen.

Wat kan jij doen?

Je helpt ons door:

  • de contactgegevens van alle betrokken partijen door te geven
  • toegang te verlenen tot het pand en het meterlokaal
  • de meternummers op te zoeken
  • de privatieve kelders en /of garageboxen aan te duiden